Cookies & Personuppgifter

Cookies

När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies används för att du ska kunna logga in på ditt konto och de håller koll på innehållet i din kundvagn när du handlar. Vi använder oss även av analysverktygen Google analytics och Statcounter för att mäta trafik och besökarstatistik. En cookie kan inte skada din dator, och ingen personligt identifierbar information lagras från ditt besök på denna webbplats.

Vi använder oss också av sessionskakor som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker butiken, dessa används för att hålla reda på innehållet i din varukorg, val av språk, valuta m.m. i butiken. 

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera.

Personuppgifter

Med personuppgifter menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. Normalt behöver vi inte få tillgång till andra uppgifter än rent tekniska (t.ex. ditt IP-nummer) för att besöka vår webbplatser, men vid köp, anmälan till nyhetsbrev, supportärenden m.m. kan vi komma att behöva samla in vissa personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter av följande skäl:

  • För att kunna erbjuda användare service på webbplatser samt under och efter köp
  • Ingå avtal
  • Tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag
  • Tillhandahålla nyhetsbrev och annan marknadsföring

Vi kan komma att använda din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev med information om nya produkter, erbjudanden eller annat vi tror kan vara av intresse för dig, förutsatt att du har en kundrelation till oss och inte avböjt sådan information. Du kan när som helst avsluta nyhetsbrevet genom att antingen kontakta oss eller klicka på avregistrera-länken i nyhetsbrevet. Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför gör vi det?

Uppgifter som samlas in i samband och sparas i vår databas i samband med ditt köp:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • IP-nummer
  • Webbläsarens användaragent

Om du väljer att bevaka en produkt sparar vi din mailadress och ifyllda namn, efter att produkten har kommit i lager igen och du får ditt bevakningsmail tar vi bort dina uppgifter. Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

Om du väljer att öppna ett konto i butiken (detta behövs inte för att handla) sparar vi de uppgifter du fyller i; namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord (krypterat) och ip-nummer. Dina personuppgifter behövs för att hantera din beställning. Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

Din mailadress använder vi för att skicka orderbekräftelse, uppföljningsmail och eventuellt nyhetsbrev. Adressuppgifter behöver vi för att skicka ut din beställning, hantera returer, reklamationer m.m. Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Det innebär att personuppgifter lagras under den tid du är registrerad som användare av olika tjänster hos oss. Rättslig grund: Berättigat intresse eller fullgörande av avtal

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och används endast utav oss eller av tredje part för att kunna hantera betalning, faktura, nyhetsbrev och liknande.

För betalningar och fakturering använder vi Klarna Checkout, där du väljer betalsätt efter att din beställning är lagd. Du kan välja mellan direktbetalning via internetbank, kortbetalning eller faktura. Genom att handla i vår webbutik godkänner du också att vi skickar data till Klarna. Datan hanteras enligt rådande lagar och riktlinjer.

Våra nyhetsbrev skickas ut av Campaign monitor, de personuppgifter som sparas där är mailadresser och namn.

Användarens rättigheter

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med oss i syfte att utöva sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Användare har rätt att när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att uppgifter kring användaren är korrekta.

Användare har rätt att få ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter kring användarens som behandlas.

Användare har rätt att få felaktiga uppgifter kring användaren rättade eller kompletterade.

Användare har rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter kring användaren raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi längre kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren.

Användare har rätt att få information om hur behandling sker av användarens personuppgifter. Det sker i och genom denna personuppgiftspolicy, så att en användare vet hur personuppgifter avses bli behandlade, före det att användaren ingår ett avtal med oss. Om det sker några förändringar i behandlingen av användares personuppgifter kommer användaren att informeras om det.

Användare har rätt till begränsning av personuppgifterna. I sådant fall får behandling av användarens personuppgifter endast ske för vissa avgränsade syften.

Användare har rätt till dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Användare har rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen gällande behandlingen av användarens personuppgifter.